วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง
วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง
วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง
สวนสาธารณะหนองพระแล
สวนสาธารณะหนองพระแล
วัดพระแท่นศิลาอาสน์
วัดพระแท่นศิลาอาสน์
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

Annotation 2020 07 20 140547
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.)
ได้ชี้แจง ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในมาตรการคลายล็อก ระยะ ๕ ดังนี้

• การเปิดเรียนและรูปแบบการเรียนการสอน โรงเรียน สถาบันการศึกษา หรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ต้องจัดให้มีความพร้อม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

• การเปิดดำเนินการสถานที่และกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแข่งขันกีฬา และการถ่ายทอดที่ไม่มีผู้ชมใน สนามแข่งขัน การถ่ายทำรายการโทรทัศน์
การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในโรงมหรสพ หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยสถานที่กิจการและกิจกรรมอื่น ๆ ที่ได้ผ่อนคลาย ต้องปฏิบัติตามมาตรการดังนี้ - ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดกิจกรรม สามารถเปิดดำเนินการได้ ไม่เกิน ๒๒.๐๐ น. และร้านสะดวกซื้อ ซูปเปอร์มาร์เก็ต เปิดได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ - สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ เปิดได้ถึงเวลา ๒๔.๐๐ น. ของวันเดียวกัน และงดเว้นการจัด กิจกรรมส่งเสริมการขาย การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในภัตตาคาร สามารถเปิดให้บริการหลังเวลา ๒๔.๐๐ น. ได้ แต่งดการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต ต้องจำกัดช่วงเวลาการให้บริการ - สถานประกอบกิจการ อาบ อบ นวด โรงน้ำชา เปิดได้ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด สนามชนโค สนามชนไก่ สนามกัดปลา หรือสนามการแข่งขันอื่น ๆ ลักษณะทำนองเดียวกันยังไม่อนุญาตให้เปิดดำเนินการ • การปฏิบัติศาสนกิจหรือศาสนพิธีทุกศาสนาต้องดูแลให้สอดคล้องตามมาตรการขององค์กร ปกครองทางศาสนา

• การขนส่งสาธารณะ ต้องเป็นไปตามมาตรการป้องกันที่ทางราชการกำหนด • การผ่อนผันการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร เฉพาะเพื่อการนำเข้าส่งออกสินค้าและสินค้า ผ่านแดนได้ตามความจำเป็น

• มาตรการป้องกันโรค การจัดสถานที่หรือกิจกรรมใด ๆ ที่เสี่ยงต่อการใกล้ชิด ต้องมีมาตรการป้องกัน โดยต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ให้สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ เมตร และจำกัดจำนวนมิให้แออัด มีที่ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส และ มีระบบแอปพลิเคชั่นติดตามตัว และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค จัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ตามที่ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือตามที่ราชการกำหนด

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจ

ร่วมทำแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อรวบรวมข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ ของเทศบาล  โดยสามมารถเข้าทำแบบสอบถามได้ 2 ช่องทาง ช่องทางที่ 1 https://forms.gle/CTxadnvEHhL88XeE7 ช่อ...

เมื่อวานนี้ (27 เม.ย. 65) เวลา 13.00 น. นายเขมชาติ มั่นเจ๊ก นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้ง มอบหมายให้นายประทวน มั่นถึง รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้ง และนายใกล้รุ่ง มายรรยงค์ เลขานายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้งพร้อมพ...

วันที่ (26 เม.ย. 65) เวลา 18.00 น. นายเขมชาติ มั่นเจ๊ก นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอลหนองพระแล SUPER CUP ครั้งที่ 1 รุ่นประชาชน ซึ่งจะดำเนินการแข่งขันในระหว่างวันที่ 26 ...

ประกาศ รถกู้ชีพ - กู้ภัย ของ ทต.ทุ่งยั้ง หยุดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2565 เป็นต้นไป รอพบกับโฉมใหม่ของรถกู้ชีพ - กู้ภัย ของ ทต.ทุ่งยั้งกันนะคะ ...

QR Code Line Official

More Articles

More From: ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

             

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง01 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง01 ประกาศอื่นๆ

 

ภาพกิจกรรม

จังหวัดอุตรดิตถ์ และเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ได้ลงพื้นที่บริเวณเหตุที่เกิดเพลิงไหม้ดังกล่าวเพื่อมอบถุงยังชีพและให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นพร้อมทั้งสำรวจความเสียหายเพิ่มเติม เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการช่วยเ...

ลอยกระทง หนองพระแล

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 18.30 น. นายธนากร อึ้งจิตไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณี "ลอยกระทง หนองพระแล ประจำปี 2562 "โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานคือ เพื...

ขอเชิญเที่ยวงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ปี 2563จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอเชิญเที่ยวงาน "นมัสการพระแท่นศิลาอาสน์" ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง...

ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปี 2563 #กรมบัญชีกลาง...

More From: ข่าวบริการประชาชน

กระดานสนทนา