วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง
วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง
วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง
สวนสาธารณะหนองพระแล
สวนสาธารณะหนองพระแล
วัดพระแท่นศิลาอาสน์
วัดพระแท่นศิลาอาสน์
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

นอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น.
นายธนวัฒน์ ข่ายแก้ว ผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขาลับแล พร้อมคณะเข้าอวยพรปีใหม่กับนายเขมชาติ มั่นเจ๊ก นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้ง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง

ในการนี้ได้มีนางจันทร์เพ็ญ วงศ์วิเศษ ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นตัวแทนรับมอบ และให้การต้อนรับ เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ขอขอบคุณนายธนวัฒน์ฯ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขาลับแล และคณะที่ได้มอบสิ่งดี ๆ ให้กับเราชาวเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง

S 21848069

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ด้วย เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดเป็นเศษซาก ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป แบบเหมารวม จำนวน 245 รายการ (รายละเอีย...

ประกาศยกเลิกประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุ คุรุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสะภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป  >>> อ่านประกาศเพิ่มเติม ...

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ด้วย เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดซากพ...

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้ง คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม เวลา 09.39 น. นายเขมชาติ มั่นเจ๊ก นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้...

รถพยาบาลฉุกเฉิน ANBULANCE พร้อมให้บริการเริ่ม 3 มกราคม 2566 นี้เกิดเหตุฉุกเฉิน เหตุด่วน เหตุร้าย โทร. 055 – 442282หรือ 1669 ...

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ลงพื้นอบรมโครงการจัดการขยะในชุมชนและเพิ่มศักยภาพให้กับแกนนำต้นแบบภายในชุมชนในการจัดการขยะ ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ก...

More Articles

More From: ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

             

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง01 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง01 ประกาศอื่นๆ

 

ภาพกิจกรรม

จังหวัดอุตรดิตถ์ และเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ได้ลงพื้นที่บริเวณเหตุที่เกิดเพลิงไหม้ดังกล่าวเพื่อมอบถุงยังชีพและให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นพร้อมทั้งสำรวจความเสียหายเพิ่มเติม เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการช่วยเ...

ลอยกระทง หนองพระแล

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 18.30 น. นายธนากร อึ้งจิตไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณี "ลอยกระทง หนองพระแล ประจำปี 2562 "โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานคือ เพื...

ขอเชิญเที่ยวงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ปี 2563จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอเชิญเที่ยวงาน "นมัสการพระแท่นศิลาอาสน์" ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง...

ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปี 2563 #กรมบัญชีกลาง...

More From: ข่าวบริการประชาชน

กระดานสนทนา