วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง
วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง
วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง
สวนสาธารณะหนองพระแล
สวนสาธารณะหนองพระแล
วัดพระแท่นศิลาอาสน์
วัดพระแท่นศิลาอาสน์
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้ง คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
และเจริญจิตตภาวนา
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม เวลา 09.39 น. นายเขมชาติ มั่นเจ๊ก นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้ง
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ผู้อำนวยการกอง และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ หอประชุมเวียงเจ้าเงาะ (1) เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง

1

2

3

4

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

 ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อทำการย้ายเสาแรงต่ำงานขยายถนนคอนกรีตของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2...

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567 มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ทางหมายเลข 055 - 816594 ภายในวันและเวลาราชการ     ...

 วันที่ 27 พ.ย. 66 เวลา 19.30 น. นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง “หนองพระแล” ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองพระแล  โดยมี นายเข...

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19.00 น. นายรวี เล็กอุทัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอุตรดิตถ์ เขต 3 อำเภอลับแล ได้ให้เกียรติมาร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลทุ่งยั้งจัดขึ้น ณ บริเ...

ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)      เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง เปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)  เปิดให้บร...

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งยั้งเรื่อง  ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง พ.ศ. 2566         Attachments: File    คำสั่ง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์    ...

More Articles

More From: ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

             

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง01 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง01 ประกาศอื่นๆ
tb banner 56 1 จุลสาร-1.jpg วารสาร 1

 

ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.  นายเขมชาติ มั่นเจ๊ก นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้ง มอบหมายให้ นายพิทักษ์ สนประเทศ ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้ง ด้านการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่...

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น.  เทศบาลตำบลทุ่งยั้งรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA ) จากคณะกรรมการจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัง...

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายเขมชาติ มั่นเจ๊ก นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้ง เป็นประธานพิธีเปิดในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3 – 5 ปี โดยจัดกิจกรรมตลาดวิชาการน้องน้อยสู่วิถีชุมชนคนทุ่งย...

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง มีภารกิจการดำเนินงาน ดังนี้      1. นายเขมชาติ มั่นเจ๊ก นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้ง มอบหมายให้ ทีมงานป้องกัน เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โ...

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.  นายเขมชาติ มั่นเจ๊ก นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้ง ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย ในการตัดแต่งกิ่งไม้ภายในสวนสาธารณะหนองพระแล โดยมอบหมายให้ จ.ส.อ.ประสิทธิ์ ปัญญาภู ...

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลทุ่งยั้งมีภารกิจการดำเนินงาน ดังนี้      1. นายเขมชาติ มั่นเจ๊ก นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้ง มอบหมายให้ทีมงานกองช่าง ออกสำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างถนน รางระบายน้ำ ภา...

More Articles

More From: ข่าวบริการประชาชน

กระดานสนทนา