วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง
วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง
วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง
สวนสาธารณะหนองพระแล
สวนสาธารณะหนองพระแล
วัดพระแท่นศิลาอาสน์
วัดพระแท่นศิลาอาสน์
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

ด้วย เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดเป็นเศษซาก ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป แบบเหมารวม จำนวน 245 รายการ (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ) ราคาเริ่มต้นในการประมูล เป็นจำนวนเงิน 99,960.- บาท (เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยกำหนดการประมูลขายทอดตลาด ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง โทร.055-816594

 >>  อ่านประกาศเพิ่มเติม  <<

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมเวียงเจ้าเงาะ (1) เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง จัดประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยมี นายเขมชาติ มั่นเจ๊ก นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้ง เป็นประธาน เพื่อมอบนโยบาย ในก...

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง จัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นประชาชนชุมชนบ้านตาล หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งยั้ง เกี่ยวกับการรับโอนภารกิจระบบประปาหมู่บ้าน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง จั...

ด้วย เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดเป็นเศษซาก ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป แบบเหมารวม จำนวน 245 รายการ (รายละเอีย...

ประกาศยกเลิกประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุ คุรุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสะภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป  >>> อ่านประกาศเพิ่มเติม ...

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ด้วย เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดซากพ...

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้ง คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม เวลา 09.39 น. นายเขมชาติ มั่นเจ๊ก นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้...

More Articles

More From: ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

             

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง01 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง01 ประกาศอื่นๆ

 

tb banner 56 1 จุลสาร 1 วารสาร 1

 

ภาพกิจกรรม

จังหวัดอุตรดิตถ์ และเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ได้ลงพื้นที่บริเวณเหตุที่เกิดเพลิงไหม้ดังกล่าวเพื่อมอบถุงยังชีพและให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นพร้อมทั้งสำรวจความเสียหายเพิ่มเติม เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการช่วยเ...

ลอยกระทง หนองพระแล

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 18.30 น. นายธนากร อึ้งจิตไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณี "ลอยกระทง หนองพระแล ประจำปี 2562 "โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานคือ เพื...

ขอเชิญเที่ยวงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ปี 2563จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอเชิญเที่ยวงาน "นมัสการพระแท่นศิลาอาสน์" ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง...

ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปี 2563 #กรมบัญชีกลาง...

More From: ข่าวบริการประชาชน

กระดานสนทนา