ประกาศเดือนสิงหาคม 2563

1. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมตรวจเช็คระบบเบรค

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถดับเพลิง

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถยนต์นั่งส่วนกลาง

6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟ ระบบเกียร์

7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมอุปกรณ์วงจรปิด

8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์

9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถบรรทุกพ่วงปุ๋ยยาสูบ

10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง

21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์โดยสาร

30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำสีรถรางชนิดลากจูง

31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ