www.tessabanthungyang.go.th

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
  • เทศบาลทุ่งยั้ง

รับสมัครพนักงานเก็บขยะมูลฝอย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานเก็บขยะมูลฝอย.....

Read more

เกณฑ์การใช้น้ำมันเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง

เกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง..

Read more

ชำระภาษีประจำเดือน

รายงานการชำระภาษีประจำเดือน ตุลาคม 2561 1 ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 57 ราย 2 ภาษีโรงเรือน จำนวน - ราย 3 ภาษีป้าย จำนวน -.....

Read more

สวนสาธารณะหนองพระแล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว : สวนสาธารณะหนองพระแล ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : สันทนาการและบันเทิง สถานที่ตั้ง : ม.1,6.....

Read more

รับสมัครพนักงานเก็บขยะมูลฝอย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานเก็บขยะมูลฝอย เพื่อปฏิบัติงานรักษาความสะอาดจึงประกาศรับสมัครพนักงานเก็บขยะมูลฝอย(ชาย) ผู้ที่สนใจสมัครได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร 055-816595 ต่อ 24


เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง-ไผ่ล้อม

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 51/6 หมู่ 3 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53210 โทร : 055-816593, 055816595 email : [email protected]
www.tessabanthungyang.go.th
>>>>>>>>>Thungyangwebbord<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>Ecotourism<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>contact us<<<<<<<<<<